معاون توسعه فناوری پارک فناوری سلامت

 

 

نام و نام خانوادگی

        رضا محمدی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی   
رشته تحصیلی        
مرتبه علمی        
پست الکترونیک        
تلفن         083-38237033
فاکس         083-38214398
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری