دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شرکت ها / شرکت کیازیست پیشرو بارمان

789789

 

  • نام شرکت (نام کامل ثبتی): کیازیست پیشرو بارمان
  • مدیر عامل: دکتر فرجام گودرزی

234554

  • حوزه فعالیت: علوم پایه پزشکی و زیستی
  • سال تاسیس: 1395
  • تعداد پرسنل: 4 نفر

 

لیست محصولات

1- کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

کاربرد: اندازه گیری فعالیت آنزیم

2- انواع محیط کشت سلولی                         

کاربرد: علوم زیستی و پایه- داروسازی- ژنتیک

 

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: info@kiazist.com

تلفن تماس:08134508267