مدیریت پارک

دکتر رضا خدارحمی، رییس پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیو تکنولوژی

درجه تحصیلی : Ph.D

آدرس پست الکترونیک : rkhodarahmi@mbrc.ac.ir