​رئیس پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سیروس جلیلی

 

 

نام و نام خانوادگی

        سیروس جلیلی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی(Ph.D)        
رشته تحصیلی         علوم تشریحی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک         cjalili@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
فاکس         083-38370541
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری