دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شرکت ها / شرکت نیکتا سامانه افزار شریف

464564

  • نام شرکت (نام کامل ثبتی):  نیکتا سامانه افزار شریف
  • مدیر عامل: مهدی شریفی

 

 

 

  • حوزه فعالیت: طراحی و تولید نرم افزارهای سفارش مشتری
  • تعداد پرسنل: 2 نفر

 

لیست محصولات: 

  • سامانه  eprints فارسی
  • سامانه تشویقی پژوهش  

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: niktasamaneh@gmail.com

تلفن تماس:09189099251