تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۲۹,۸۰۳,۸۶۳ نفر
۸ مهر ۱۴۰۲
۲۰,۳۸۶ نفر
۲۴,۰۸۵ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.235.188.113
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۸ ۱۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۷/۰۷ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۷/۰۶ ۷   کاربر ۱۹   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۱   کاربر ۴۲   صفحه
۰۷/۰۴ ۱۱   کاربر ۱۷   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۴   کاربر ۴۶   صفحه
۰۷/۰۲ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۶   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۳۱ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۴   کاربر ۵۷   صفحه
۰۶/۲۸ ۹   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۶ ۹   کاربر ۱۷   صفحه
۰۶/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۹   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۶   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۰   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۲   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۲   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۸   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۴   کاربر ۵۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۹   کاربر ۳۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۰   کاربر ۴۶   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۵   کاربر ۳۸   صفحه
۰۶/۱۰ ۴   کاربر ۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۸۲ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۳۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۱۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۵۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۱۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۳۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۵۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۲۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۷۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۵۲۴ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۵۸۶ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۷۳۸ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۷۸۸ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۵۹۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۲۵۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۸۴ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۱۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۰۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۷۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۴۶ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۷۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۸۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۶۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۵۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۰,۰۵۰,۶۲۶ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۸۰,۲۴۲ ۲۴ %
USA
USA
۳,۳۶۲,۸۳۶ ۱۱ %
ZZZ
نامشخص
۲,۴۳۳,۴۰۸ ۸ %
ROM
ROM
۱,۸۱۵,۲۵۲ ۶ %
DEU
DEU
۱,۶۴۴,۸۳۵ ۶ %
POL
POL
۹۲۹,۱۲۵ ۳ %
JPN
JPN
۳۵۷,۱۱۱ ۱ %
GBR
GBR
۳۱۸,۹۷۳ ۱ %
CHN
CHN
۳۱۸,۶۲۱ ۱ %
RUS
RUS
۳۱۲,۶۴۲ ۱ %
DNK
DNK
۱۵۵,۲۲۸ ۱ %
CAN
CAN
۱۰۲,۸۵۳ ۰ %
UKR
UKR
۹۲,۱۶۶ ۰ %
TUR
TUR
۸۷,۱۶۸ ۰ %
FRA
FRA
۸۶,۶۳۹ ۰ %
NLD
NLD
۸۵,۳۸۹ ۰ %
AUS
AUS
۷۵,۵۰۷ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۲ ۰ %
ESP
ESP
۵۱,۴۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۸,۰۲۸ ۵۸ %
Chrome
Chrome
۴,۳۸۸ ۳۲ %
Other
Other
۵۶۴ ۴ %
Safari
Safari
۴۱۵ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۱۴۰ ۱ %
Edge
Edge
۱۱۴ ۱ %
Opera
Opera
۸۱ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۹ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۹ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲,۵۳۶ ۴۲ %
Windows 10 ۱,۷۶۲ ۲۹ %
Other ۶۱۶ ۱۰ %
Windows 7 ۵۰۸ ۸ %
iOS ۴۴۵ ۷ %
Windows 8 ۷۵ ۱ %
Vista ۳۱ ۱ %
Android ۲۱ ۰ %
XP ۲۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فرمت مور نیاز برای پایان نامه ۳
اختراع ۲
فرمت پایان نامه ۲
دوره ۲
ir.sherkat language:fa ۲
https://techpark.kums.ac.ir/fa/sherkat/nikanco ۱
ظهرا ۱
https://techpark.kums.ac.ir/ ۱
https://techpark.kums.ac.ir/fa/sherkat/ekhteraeico ۱
شرکت های دانش بنیان منع مداخله کارکنان دولت ۱
کلاس ۱
sherkat.ir ۱
رضازاده ۱
شایسته ۱
sib.gums.ac.ir ۱