جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
654

به اطلاع می رساند، پیرو تفاهم نامه مابین شرکت شیمی دارویی پخش و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شرکتهای دانش بنیان وابسته به دانشگاه می توانند در زمینه های ذیل با شرکت شیمی دارویی داروپخش همکاری داشته باشند؛
۱-تولید برخی از داروهای مورد توافق با شرکت به شکل قراردادی و یا اجاره خط خط تولید
۲-بازاریابی تجاری سازی محصولات
۳-ایفای نقش شتابدهنده برای شرکت های دانشگاه توسط شرکت شیمی دارویی داروپخش
۴-همکاری شرکت های دانشگاه با شرکت شیمی دارویی دارو پخش در راستای تحقیق و توسعه، تولید حد واسط دارویی و …