897

  •  نام شرکت (نام کامل ثبتی): تاوا ابتکار پاکان
  • مدیر عامل: الهام ارکان

335

  • حوزه فعالیت: نانو فناوری پزشکی
  • سال تاسیس: 1396
  • تعداد پرسنل: 4 نفر

 

لیست محصولات

ماسک N95، N99 و N100

کاربرد: فیلتراسیون تنفسی