پذیرش

 معیارهای پذیرش

1-  دارا بودن شرکت/ موسسه حقوقی ثبت شده

2-   ارائه مستندات لازم از جمله گواهی عدم سوء پیشینه، اظهارنامه مالیاتی سال قبل و گواهی عدم بدهی مالیاتی، کد اقتصادی و کد کارگاه، اساسنامه و آگهی تغییرات

3-   برخورداری از اعتبار مالی و حقوقی مناسب شامل گردش مالی، میزان فروش، تراز سود و زیان، وضعیت شفاف مالیاتی و بیمه ای و غیره

4-  دارا بودن تیم مناسب و شرایط مطلوب نیروی انسانی دانشی (کمی و کیفی)

       5- دارا بودن فعالیت فناورانه در حوزه سلامت

      6-  حضور موثر در بازار و صنعت

7-  دارا بودن برنامه کاری (Business Plan) دو ساله و چشم انداز مناسب مطابق با موضوع فعالیت شرکت فناور

8-   سطح فناوری شرکت، نوآوری در محصول، و امکان هم افزایی با سایر واحدهای مستقر

     تبصره 1) شرکت­های دانش بنیانی که مدت عضویت 5 ساله آنها با سابقه حضور موفق در مرکز رشد به اتمام رسیده جهت برخورداری ازحمایت بیشتر در فرایند تجاری سازی و فروش محصول    می­توانند با نظر شورای اجرایی و تصویب شورای عالی پارک با رعایت شرایط زیر به عضویت پارک علم و فناوری سلامت درآیند.

1-  از زمانی که قرارداد شرکت تمدید می­گردد و یا شرکت عضو پارک می­شود طبق زمانبندی ملزم به تجاری سازی و فروش محصول و ارائه اظهارنامه مالیاتی با گردش مالی می باشد.

2-  شرکت برنامه مدون و شفاف یکساله به پارک ارایه دهد.

3-  شرکت ملزم به گذراندن دوره های آموزشی به مدت 72 ساعت و شرکت در کارگاه ها و رویدادهای معرفی شده از سوی پارک می باشد.


جهت پذیرش در پارک فرم ها را تکمیل فرمایید

 

 

 

 


کاربرگ درخواست پذیرش را پس از تکمیل به آدرس ایمیل techpark@kums.ac.ir  ارسال نمایید.