معرفی پارک

معرفی پارک

پارک­های فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال­زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک­های فناوری، محیط­هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه­ای واحدهای فناوری بخصوص شرکت­های کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه­ها به فعالیت­های فناورانه اشتغال دارند. با توجه به مصوبه شورای گسترش و اساسنامه ابلاغی، پارک فناوری سلامت کلان منطقه سه آمایشی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، و دانشگاه علوم پزشکی کردستان است که دبیرخانه آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (ماده 1 اساسنامه پارک فناوری سلامت) واقع شده است. هدف این هم­نشینی، ایجاد خوشه­های فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار آن است، به نحوی که تمامی و یا بخش­های عمده­ای از فعالیت­های منتهی به محصولات فناوری در این پارک­ها به صورت حرفه­ای قابل انجام باشد.