شرکت آریاز حساب شایگان

لگوی شرکت:اریاز

آریاز حساب شایگان

شماره ثبت: 23051

نام شرکت:آریاز حساب شایگان  

مدیرعامل: طاهره مارالی

زمینه فعالیت: خدمات مالی و مالیاتی

درباره شرکت:

شرکت " آریاز حساب شایگان" از سال 1399 تاکنون  فعالیت خودرا آغاز کرده است و با توجه به تجربه و دانش تخصص بیش از یک دهه مدیران آن در حوزه خدمات مالی وحسابداری،برگزاری نشست و دوره های تخصصی و مشاوره های تخصصی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری و شتابدهنده و مراکز نوآوری و ...  از نزدیک با  دغدغه ها و چالش های مالی و مالیاتی فعالان این حوزه آشنا بوده است

در آریاز حساب ، هدف ما ساختن دنیای کاری بهتر است. چرا که تلاش می کنیم با به همکاری افراد توانمند و متعهد به طور مداوم کیفیت تمام خدمات خودرا بهبود بخشیده و از دانش، مهارت و تجربه خود برای کمک به تحقق هدف و ایجاد تغییرات مثبت در کسب و کارها استفاده کنیم.

از این روی ماموریت اصلی ما توانمند سازی کسب و کارها برای برطرف کردن چالش های مالیاتی با سهولت و دقت و با قیمتی منصفانه

است

چکیده طرح:

                             - امکان ارایه خدمات تخصصی مالی و مالیاتی به واحدهای فناور و دانش بنیان در پارک های علم و فناوری

        - امکان برگزاری جلسات توجیهی مالی و مالیاتی  و سیستم سازی مالی برای واحدهای فناور پذیرفته شده در مرحله          پیش رشد و  رشد یا پسا رشد  

        - توانایی در برگزاری دوره ها و نشست های تخصصی جهت سازمان ها و ارگانها و بخش خصوصی به جهت چگونگی            نحو  برخورداری از معافیت و اعتبار مالیاتی  طبق قوانین و دستورالعمل و آخرین آیین نامه های موجود در حوزه دانش          بنیان پارک های علم و فناوری

       -  توانایی همکاری با پارک علم و فناوری به جهت ارزیابی مالی واحدهای فناور، جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی

       -  توانایی همکاری با پارک علم و فناوری جهت ارزیابی و بررسی مباحث دانش بنیان شرکتها از جهت مالی و مالیاتی 

 

نام محصولات:

خدمات حسابداری

خدمات مالیاتی و تامین اجتماعی

مشاوره های مالیاتی

قبول وکالت انواع پرونده های مالیاتی

برگزاری دوره های تخصصی مالی و مالیاتی در حوزه شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم و فناوری

خدمات توانمند سازی مالی و مالیاتی واحدهای فناور

ارزیابی مالی واحدهای فناور از لحاظ  نحوه چگونگی برخورداری از معافیت مالیاتی

ارزیابی مالی شرکتهای دانش بنیان