دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای فناور / شرکت کیا زیست پیشرو بارمان

شرکت کیا زیست پیشرو بارمان

 

 

 

لوگوی شرکت:                                                                                                                        عکس  

شماره ثبت: 830

نام شرکت: کیا زیست پیشرو بارمان

مدیرعامل: فرجام گودرزی

زمینه فعالیت: علوم زیستی زخم پوش ها

درباره شرکت: تاسیس شرکت در سال 1395 صورت گرفته و در سال 1398 دانش بنیان شده است. کیت های تحقیقاتی، محیط کشت پودری و بافرها از محصولات ابتدایی شرکت بوده است. در حال حاضر با تولید زخم پوش ها و ژل های سیلیکونی وارد تجهیزات پزشکی نیز شده است.

چکیده طرح: کیت اندازه گیری کالریمتری و فلوریمتری آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در نمونه های بیولوژیک

نام محصولات: ژل پلیمریزه شونده سیلیکونی به منظور رفع جای زخم- کیت های تحقیقاتی محیط های کشت سلولی بافرهای تخصصی

عکس محصول:

عکس